Medikal Gazlar :

Medikal amaçlı tıbbi prosedürler sırasında kullanılan bütün gaz çeşitleri medikal gaz olarak nitelendirilir. Tıbbi gaz terimi genellikle akla oksijeni getirir, ancak kritik yaşam durumlarında kullanım için nitelendiren spesifikasyonlara ve standartlara göre yapılmış bir dizi başka gazlar da vardır. Çok sık kullanım alanı olan bu gazlara oksijen (Medikal O₂), karbondioksit (CO₂), azot protoksit (N₂O), azot oksit (NO), medikal kuru hava örnek verilebilir. Gazlar, müşterilerimizin talebine göre özel kriyojenik tanklarda likit formda da sunulabilmektedir.

Sağlık hizmeti sağlayan kurumlar ve ilgili yönetmelikleri düzenleyen yetkililerle birlikte çalışan Akbaşoğlu Sanayi ve Medikal Gazlar A.Ş. konusunda en doğru bilgilerle en geniş, en yeni kullanım alanlarını ve uygulamalarını siz müşterilerimize tanıtmaktan memnuniyet duyar. Hastanelere, bakım evlerine, doktor muayenehanelerine, evde bakım hizmeti sağlayıcılarına ve özel kişilere tıbbi gaz tedariğinde kritik taleplere cevap verme konusunda, sektöründe öncü olan firmamız hassasiyetini ve önemini her zaman korumuştur. Hızlı teslimat, kesintisiz tüp gazları ve likit tankları mevcudiyeti ile güvenilir bir yerel tedarik kaynağı olmaktan gurur duyarız.

Medikal gazlar tıpta anestezi, tedavi ve tanı amacı ile kullanılmak üzere üretilen ve paketlenen gazlardır. İnsan sağlığı açısından büyük öneme sahip olan bu gazlar patoloji, eczane, solunum birimleri, ameliyathaneler, analitik enstrüman laboratuvarları gibi alanlarda farklı amaçlarla sıkça kullanılmaktadır. Bu gazlar hastaların solunumunu desteklemek amaçlı hipoksi tedavisinde, akut ve kronik akciğer hastalıkları, kalp rahatsızlıkları ve benzer tedavi yöntemlerinde, ameliyatlarda soğutma, mikrobiyolojide laboratuvar kültüründe (buzlama), laparoskopi ve kolonoskopi için abdominal boşluğu ve kolonu şişirme işlemlerinde, göz cerrahisinde kriyoterapi için katarakt tedavisinde kullanılmaktadır. Tıpta bunlara benzer bir çok alanda tanıda ve tedavide yer alan, yasal açıdan ilaç olarak kabul edilen bu gazlar aynı zamanda cerrahi alet, ortopedik enstrüman, ventilatör gibi tıbbi cihazlara güç sağlamak amacıyla medikal cihazların çalışmasında da oldukça önemli rolleri bulunmaktadır.

Medikal gazlar ve likitler, farmasötik ürünlerin hasta üzerindeki potansiyel tehlikeleri hakkında yeterli bilgiye ve belgeye sahip dolum personelleri tarafından doldurulur. Dolum sonrasında güvenilirliklerini kayıt altına almak için özel cihazlar ile laboratuvarımızda saflık ölçümüne alınarak, bir dizi kalite kontrol prosedürü sonrasında müşterilerimize ve hastanelere analiz kartları ile teslim edilir. Sağlık sektöründe önemli bir yere sahip olan gaz ve likit formunda ki bu ürünler, hastane gibi ortamlarda gaz tüpleri başka bir deyişle gaz silindirleri ya da kriyojenik likit tankları aracılığıyla kullanıma sunulmaktadır.

Medikal Gazların Özellikleri ve Kullanım Alanları

1. Oksijen (Medikal O₂) :

Medikal oksijen, anesteziden nefes/solunum terapisine kadar hemen hemen her sağlık hizmet sektöründe kullanım alanı bulunan, 1900 ‘lerin başında tanıtılmış tıbbi tedavilerde kullanılan özel olarak geliştirilmiş yüksek saflıkta ki oksijen gazıdır. Yüksek saflıkta oksijen gazı içeren medikal oksijen tüplerinde kontaminasyonu engellemek için mevcut silindirde farklı hiçbir gazın varlığına izin verilmez. Yaygın olarak kullanılan bu sıkıştırılmış medikal oksijen gazı silindirleri kolay temin edilebilmenin yanında iyi kalitede O₂ sağlar.
Fiziksel Özellikleri
Molekül Ağırlık 31,9988 g/mol
Tüp İçindeki Fiziksel Faz Gaz
Özgül Ağırlık (gaz, hava=1) (15°C,1013 MBar) 1,106
Gazın Yoğunluğu (15°C,1013 MBar) 1,355 kg/m³

Türk ve Avrupa Farmakopesi medikal oksijen gazı safiyeti ve gayri safiyet kalite kontrol standardı değerleri;

Oksijen (O₂) ≤ %99,5 (v/v)
Karbon dioksit (CO₂) < 300 ppm (v/v)
Karbon monoksit (CO) < 5 ppm (v/v)
Nem (H₂O) < 67 ppm (v/v)

Medikal oksijen neredeyse tüm modern anestezi teknikleri için bir temel sağlar.

Resüsitasyon ve inhalasyon tedavisinde kullanılır. KOAH, siyanoz, şok, şiddetli kanama, karbon monoksit (CO) zehirlenmesi, majör travma, kardiyak/solunum durması, resüsitasyon, yaşam desteği gibi tıbbi durumlar için kullanılabilmektedir.

2. Azot Protoksit (Narkoz) Gazı (N₂O) :

Azot protoksit 1772 ‘de keşfedilmiş olup aynı yıllarda fizyolojik etkisi açıklanmış tıp biliminde önemli konuma sahip bir gazdır. Anestezi gazı olarak bilinen azot protoksit, diazot monoksit de denen oda sıcaklığında renksiz, tatlı kokan, yanıcılık özelliği olmayan bir gazdır.

Fiziksel Özellikler
Molekül Ağırlık 44,016 g/mol
Tüp İçindeki Fiziksel Faz 15°C ‘de 44,1 Bar
Özgül Ağırlık (gaz, hava=1) (15°C,1013 mBar) 1,153
Gazın Yoğunluğu (15°C,1013 mBar) 1,873 kg/m³

Solunduğunda hafif bir histeri, bazen kahkaha gibi kısa öforik etkisi ile de tanınan narkoz gazının, medikal alanda ağrılara duyarsızlığı artırmasıyla temel kullanım alanı cerrahi operasyonlar olmuştur. Güçlü analjezik özelliği taşıması ile tıpta narkoz (anestezi) gazı olarak kullanılan azot protoksit, prosedüral sedasyon niteliğinde de cerrahi olmayan işlemlerde çokça yerini almaktadır. Diğer anestezik ürünlerle karşılaştırıldığında, solunum ve hemodinamik üzerinde minimal etkilerinden ötürü konusunda tercih sebebi olmaktadır.

Medikal alan dışında petrokimya endüstrisinde kalibrasyon gazı, çevresel emisyon monitörizasyonu, endüstriyel hijyen monitörleri, iz kirlilik analizörleri ve yarı iletken üretimi gibi alanlarda da geniş bir kullanım imkanı sunmaktadır.

3. Medikal Karbondioksit Gazı (CO₂) :

Karbondioksit temel bir biyolojik gazdır ve benzersiz özelliklerinden dolayı tıbbi gaz olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Tıbbi karbon dioksit renksiz, kokusuz, yanıcı olmayan özeliktedir.

Fiziksel Özellikler
Molekül Ağırlık 44,01 g/mol
Kaynama Noktası -78°C
Spesifik Ağırlık 1,54
Gazın Yoğunluğu (15°C,1013 mBar) 1,874 kg/m³
Saflık >99,995

Medikal karbon dioksit, anestezi sırasında ve sonrasında solunum stimülasyonunu sağlayan tıpta önemli kullanım alanları olan bir gazdır.

Cerrahi alanın daha iyi görülebilmesi için vücut boşluklarını büyütmek ve stabilize etmek amacıyla laparoskopi, endoskopi, artroskopi gibi minimal invaziv cerrahide bir insüflasyon gazı olarak oldukça yaygın kullanılmaktadır. Karbondioksit ayrıca siğil ve benlerin çıkarılması ya da cilt lekelerinin giderilmesi amacı ile yapılan vücut hücrelerinin kristalizasyon işlemlerinde (kriyoterapi) sıklıkla yerini almaktadır.

4. Medikal Azot :

Azot veya daha spesifik olarak moleküler nitrojen (N₂), atmosferin büyük bölümünü (%78 (v/v)) oluşturur. Atmosferde doğal olarak bulunur ve toksik değildir. İnörttür ve yanmayı desteklemez. Uyarıcı özelliği olmayan azotun serbest halde bulunduğu ortamda insanlar tarafından varlığının tespiti mümkün olmamaktadır. Toksik olmamasına ve inert olmasına rağmen havadaki oksijeni, yaşamı desteklemek için gereken seviyelerin altına çekerek basit bir boğucu gaz halini alır. Aşırı miktarda azotun solunması baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, bilinç kaybına ve ölüme neden olabilir.

Azot gazı, sıvı forma dönüştürüldüğünde kriyojenik bir sıvı haline gelir. Sıvı nitrojen renksiz, kokusuz, tatsız, aşındırıcı olmayan oldukça soğuk bir maddedir. Kriyojenik sıvılar, -150°C ‘nin

(-238°F) altında normal kaynama noktasına sahip sıvılaştırılmş gazlardır. Basınç altında ve ambalajında saklandığında sıvı formda -195,8°C (-320,5°F) kaynama noktasına sahiptir. Tüm krijojenik sıvılar buharlaştıklarında büyük miktarda gaz üretir. Dolayısıyla bulunulduğu ortamda soğuk nitrojene veya buharlarına maruz kalmak, geniş doku hasarlarına veya yanıklarına neden olabilir.

Sıvı nitrojen kriyoprezervasyon, kriyocerrahi ve kriyotıp için kullanılabilmektedir. Kan ve kemik iliği hücrelerini, sperm ya da bilimsel adı ile spermatozoon (Spermatozoid) ve yumurta (oosit) hücrelerini, erken embriyoları ve mikrobiyoloji laboratuvarında ki bakteri, mantar vb. mikroorganizmaları korumak için paha biçilmez bir değere sahiptir. Krijocerrahide, kanser dokusunu çıkartmak için kullanılan neşterin uygun soğukluğa getirilmesinde kullanılabilirken, dermatolojide yaygın olarak iyi huylu büyümeleri, kanser öncülerini ve cilt kanserlerini dondurmak için kullanılır.

Fiziksel Özellikler
Fiziksel Faz Sıvı + Gaz
Molekül Ağırlık 28,01 g/mol
Kaynama Noktası -195,8°C
Erime Noktası -210°C
Kritik Sıcaklık -147°C
Özgül Ağırlık (Gaz; Hava = 1) 0,967
Yoğunluk (Sıvı) 0.808 kg/L ( -195,8°C, 1 Atm )
Yoğunluk (Gaz) 1,170 kg/L ( 15°C, 1 Bar )
Çözünürlük ( H₂O ) 20 mg/L

Firmamızda pompa, tank ve dolum elemanlarının tamamı otomatik kumandalı olup, gerekli emniyet üniteleri ile donatılmıştır. Akbaşoğlu Sanayi ve Medikal Gazlar olarak tüketicinin talep ettiği, kapsamımızdaki ya da yeni üretim gerektiren bütün ürün ihtiyaçlarını, ilgili standartlar çerçevesinde gerekli kalite kontrolleri sağlayarak sunmaktayız.

İhtiyaç duyduğunuz ürünler hakkında gerekli teknik bilgileri profesyonel ekibimiz tarafından alabilirsiniz.

Ürünlerimizi +90 232 435 55 43 telefon numarasından bizlerle irtibata geçerek veya iletişim formunu doldurup talebinizi tarafımıza ileterek temin edebilirsiniz.

Daha Fazla